Selasa, April 24, 2012

Tasbih, Tahmid dan Takbir

Dari Abu Hurairah r.a., (hadis ini juga daripada Qutaibah), katanya: 
"Orang-orang fakir Muhajirin datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu mereka berkata: Orang-orang kaya sudah meraih darjat tinggi serta kenikmatan yang kekal abadi.
Tanya Rasulullah s.a.w., "Kenapa begitu?"
Jawab mereka, "Mereka shalat seperti kami shalat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Dan mereka dapat bersedekah sedang kami tidak dapat bersedekah. Mereka dapat memerdekakan budak, sedangkan kami tidak."
Sabda Rasulullah s.a.w., "Sukakah kamu kuajarkan kepadamu suatu amal, yang dapat memperoleh pahala orang-orang dahulu serta mendahului pahala orang yang sesudah kamu? Dan tidak akan ada orang yang lebih mulia daripadamu, melainkan orang yang mengamalkan seperti amalanmu."
Jawab mereka, "Tentu, ya Rasulullah! Sudah tentu kami suka." 
Sabda Rasulullah s.a.w., "Hendaklah kamu tasbih, takbir dan tahmid, masing-masing tiga puluh tiga kali setiap kali selesai shalat."
Kata Abu Shalih, "Kemudian orang-orang itu datang pula kembali kepada Rasulullah s.a.w., lalu kata mereka, "Kami dengar orang-orang kaya itu mengamalkan pula seperti amalan kami." 
Jawab Rasulullah s.a.w., "Itu adalah kurnia Allah yang dikurniakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya."
-Terjemahan Hadis SHAHIH MUSLIM

Ayuh! Marilah kita bersama-sama mengamalkannya setiap kali selepas solat lima waktu. Jangan tunggu lagi!

Tiada ulasan: