Rawatan Alternatif


Selain daripada mengendalikan progran pendidikan dan latihan, motivasi5k juga turut terlibat secara aktif memberi rawatan alternatif seperti berikut: 

  1. Homeopati.
  2. Shiatsu.
  3. Refleksologi.
  4. Kaedah Rawatan Pinggan Putih.
  5. Ruqyah Syariyyah.
Buat masa ini, rawatan hanya dijalankan melalui temu janji sahaja. Ini kerana bilik rawatan masih dalam pengubahsuaian.  Bilik rawatan alternatif dijangka akan siap sepenuhnya pada bulan April 2012. Insya-Allah.